Tehnilised teenused

Tehnohooldus, energiatõhususe jälgimine ja tugiteenused

Tehnosüsteemide töös on olulised usaldusväärsus ja töökindlus. See kehtib ühtemoodi nii sanitaar-, jahutus-  kui ka küttesüsteemide kohta, nii elektrisüsteemide, valveseadmeteseadmete kui ka hoone tarindite ja automaatikasüsteemide kohta.

Meie töötajatel ja koostööpartneritel on põhjalik väljaõpe valdkondades, mille eest nad vastutavad. Regulaarset täiendõpet pakutakse sellistel teemadel nagu hügieen kliimasüsteemides, läbipääsusüsteemid  ja turvavalgustus tulekahju ennetuses, elektrisüsteemid ja sprinklersüsteemid.

Kui Dussmann Service võtab üle Teie tehnosüsteemide juhtimise võib see hõlmata ka operaatori kohustuste ülevõtmist. Te võite tunda end kindlalt teades, et kõiki määruseid järgitakse. Kaasaegsete CAFM süsteemide abil esitame me teie tehnosüsteemide töö kohta täieliku dokumentatsiooni.

Meil on alati  hea meel anda lisateavet Dussmann Service pakutavate tehniliste teenuste kohta. Helistage meile või saatke e-kiri.

Ülevaade meie teenustest

  • Protsesside juhtimine
  • Hooldus DIN 31051 järgi
  • Kontrollimine
  • Hooldus
  • Remont
  • Täiustamisettepanekud
  • Täiustamine
  • Garantiijärgne kontroll
  • Üldhooldus
  • Kojameheteenused

Integreeritud juhtimine

Sertifitseeritud standartid

Integreeritud juhtimise süsteem reguleerib kvaliteeti, keskkonda ja töötervishoidu puudutavaid protsesse ja protseduure ning ühendab need tervikuks.
P. Dussmann Eesti Osaühing
Kontakt
Telefon +372-6-517470+372-6-517470