Avaliku korra tagamine

Kompententsus ja suhtlemisoskus

Avaliku korra tagamisega tegelevad töötajad peavad olema väga spetsiifilise väljaõppega. Töö käigus rongidesja ühistranspordivahendites, tagades korda parkides ja avalikes kohtades või muuseumides, peavad nad arvestama keeruliste olukordadega ning peavad suutma konflikte ära hoida, olukordi rahustada ja otsuseid vastu võtta.

Kõik Dussmann Service’i turvatöötajad osalevad regulaarselt täienõppel, mida korraaldatakse avaliku korra tagamisega seonduvatel olulistel teemadel rõhuga suhtlemistreeningul.

Ülevaade meie teenustest

  • Külastajatele ja reisijatele suunatud teenused
  • Piletikontroll
  • Korra tagamine parkides ja avalikes kohtades
  • Linnapatrullid
  • Parkimise korraldamine

Alg- ja täiendõpe

Kvalifitseeritud ja motiveeritud

Meie prioriteet on kvalifitseritud personal. Pakume igakülgset alg- ja täiendõpet erinevatel teemadel.
P. Dussmann Eesti Osaühing
Kontakt
Telefon +372-6-517470+372-6-517470