Dussmann Service

Andmekaitse

1. Üldine teave

Dussmann Stiftung & Co. KGaA ja tema sidusettevõtted (edaspidi nimetatud „Dussmann“) suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt ja järgivad andmekaitseseadustega kehtestatud nõudeid. Andmesubjektide isikuandmeid töödeldakse meie veebisaitidel üksnes asjakohase eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses. Meie töötajad on seaduslike nõuete kohaselt kohustatud pidama kinni konfidentsiaalsuse ja saladuse hoidmise põhimõtetest ning järgima andmekaitsealaseid eeskirju.  

Järgnevalt selgitame teile, millist informatsiooni me veebisaitide külastamise ajal kogume ja kuidas seda informatsiooni kasutatakse. Alljärgnevalt soovime teid informeerida sellest, mis eesmärgil teie andmeid töödeldakse ja kuidas teie saate oma õigusi kasutada. Andmekaitsedeklaratsiooni võite te igal ajal reiteri „Andmekaitse“ alt iga lehe jaluses kuvada ja välja printida.

2. Isikuandmed

Isikuandmed kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt teie õige nimi, teie aadress või teie telefoninumber).

3. Vastutav töötleja

Andmetöötluse eest vastutav töötleja on

Dussmann Stiftung & Co. KGaA,
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Sidusettevõtete nimekirjaga saate tutvuda aadressil https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Kui te pöördute otse mõnes liikmesriigis tegutseva sidusettevõtte poole, siis on sealne ettevõte vastutav töötleja.

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter [Andmekaitseametnik]
Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

datenschutzbeauftragter@dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

4. Andmetöötluse andmeliigid, eesmärgid ja õiguslikud alused  

Kui te külastate meie veebisaite ja / või kui te sõlmite meiega veebisaidi kaudu lepingu, siis me töötleme teie isikuandmeid. Töötlemine võib kaasata järgmisi andmeid:

 • perekonnanimed, eesnimed
 • aadress
 • e-posti aadress
 • telefoninumber / faksinumber
 • nõude kuupäev ja kellaeg
 • nõude sisu (konkreetne lehekülg)
 • juurdepääsu staatuse / http-staatuse kood
 • iga kord ülekantud andmekogus
 • veebisait, millelt nõue saabub
 • veebilehitseja tüüp ja versioon
 • veebilehitseja tarkvara keel ja versioon
 • IP-aadress ja internetiteenuse pakkuja
 • operatsioonisüsteem
 • mobiilsete lõppseadmete korral vajadusel tootja / tüübinimetus
 • kaup / teenus
 • panga- ja krediitkaardi andmed

Neid andmeid töötleme me veebisaitide töötamise, lepingu täitmise ja lõpetamise eesmärgil ning meie enda reklaami tegemise eesmärgil. Peale selle kasutame neid andmeid oma seaduslike kohustuste täitmiseks liidumaade ja keskriigi ametiasutuste ees (nt maksuamet). Need õiguslikud alused on sätestatud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides a, b, c ja f. Lepingu sõlmimisel on teie üheseks tuvastamiseks vaja vähemalt teie perekonnanime, teie eesnime ning vajadusel teie aadressi. Ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik asjaomaseid lepinguid täita.    

IP-aadressi kasutatakse üksnes siis, kui see on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja kui sellist huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid, põhiõigused ja põhivabadused, mida isikuandmete kaitse vajab. Õigustatud huvideks on meie veebisaidi kasutusandmete hindamine, otseturundus ja meie pakutava reklaami optimeerimine, õigusnõuete järgimine, süütegude väljaselgitamine ja meie IT-turbesüsteemide töökorras hoidmine. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Üksnes siis, kui te olete meile eelnevalt andnud oma nõusoleku või kui te – kuivõrd seaduslikud nõuded seda ette näevad – püsikliendina ei ole esitanud vastuväidet, kasutame neid andmeid ka arvamusküsitluste läbiviimiseks ja turundusotstarbel.

5. Logifailid

Kui te külastate meie veebisaite, siis salvestame standardkorras süsteemi turvalisuse tagamiseks ajutiselt päringu teinud arvuti ühendusandmed, veebisaidid, mida te meil külastate, külastuse kuupäeva ja ajavahemiku, kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tüübid ning veebisaidi, millelt te meid külastasite.

6. Kontaktvormid

Kui te kasutate meie veebisaidil olevat kontaktvormi, siis toimub teie poolt esitatud andmete töötlemine, selleks et edastada teie teade Dussmannis õigele kontaktisikule ja et tema saaks teiega ühendust võtta. Muuks otstarbeks teie kontaktvormi kaudu edastatud andmeid ei kasutata. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb teie päringule vastamises.   

7. Uudiskiri (Newsletter)

Kui te tellite ühe meie poolt pakutud uudiskirjadest, siis vajame teilt ainult kehtivat e-posti aadressi. Täiendavad andmed on vabatahtlikud. Pärast registreerumist saadab meie süsteem teile e-kirja koos aktiveerimislingiga, millega te kinnitate uudiskirja tellimist. Sellega on meile tagatud, et te tõepoolest olete märgitud e-kirja aadressi omanik ja et te olete uudiskirja saamisega nõus. Uudiskirja saajate listi võetakse teid ja uudiskirja hakatakse teile saatma alles siis, kui te olete registreerimismeilis kinnitanud aktiveerimislinki uudiskirja saamiseks (nn Double-Opt-In-menetlus). Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Meie aktiivse kliendina saate e-kirja teel regulaarselt informatsiooni tootesoovituste kohta. Neid infokirju saadame me uudiskirja tellimusest eraldi. Nende soovitustega tahame teile pakkuda meie osutatavaid teenuseid ja kaupu. Selle töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb selles, et pakkuda teile informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta.

Kui te ei soovi enam vastavasisulisi e-kirju saada, siis võite te uudiskirja tulevase saamise tühistada, klikates lingile, mis on iga e-kirja lõpus.  

8. Isikuandmete vastuvõtjad

Seaduslike volituste raames võib teie isikuandmeid avaldada järgmise kategooria vastuvõtjatele:

 • veebianalüüsi teenuse pakkuja
 • IT-teenuse pakkuja
 • Dussmann Group’i sidusettevõtted (vt linki ülalt)
 • ametiasutused ja muud avalikud kohad 

9. Kolmandate isikute juurdepääs teieisikuandmetele

Isikuandmete töötlemist teostame meie ise ja – kui me seda ei ole selgesõnaliselt välistanud – ka Dussmann Group’i teised kontserni ettevõtted või teenuseid osutavad ettevõtted, kellelt me oleme teenuse tellinud. Mõlemal viimati nimetatud juhul tagame selle, et kontserni ettevõtted või teenuseid osutavad ettevõtted peavad kinni asjakohastest seaduslikest andmekaitse eeskirjadest ja käesolevast andmekaitseinfost tulenevatest kohustustest.

Isikuandmete edastamine ilma teie nõusolekuta toimub üksnes siis neile riigiasutustele, kellel on teabe saamise õigus, kui me oleme selleks seaduslike sätete või kohtumääruse alusel kohustatud.

10. Küpsised

„Küpsised“ („cookies“) on väikesed tekstifailid, mis võimaldavad meil salvestada teie arvutisse spetsiifilist, teie kohta käivat informatsiooni sel ajal, kui te külastate meie veebisaiti. Küpsised aitavad meil välja selgitada meie veebisaitide kasutamissagedust ja kasutajate arvu ning teha oma pakkumised teie jaoks võimalikult mugavaks ja tõhusaks. Me kasutame niinimetatud seansiküpsiseid („Session-Cookies“), mis vahesalvestatakse eranditult selleks ajaks, mil te meie veebisaite kasutate.

Meie pakkumisi saab kasutada ka ilma küpsisteta. Te võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise deaktiveerida, piirata selle teatud veebisaitidele või seadistada oma veebilehitseja selliselt, et ta teavitab teid sellest niipea, kui küpsis teile saadetakse. Palun pidage siis silmas seda, et sel juhul peate arvestama sellega, et saidi kuvamine ja kasutajatugi võivad olla piiratud.

11. Google Analytics 

See veebisait kasutab Google Inc. („Google“) veebianalüüsi teenusepakkujat Google Analytics. Google Analytics kasutab samuti küpsiseid. Küpsiste kogutud informatsioon selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, edastatakse üldjuhul Google’i USAs asuvale serverile ja salvestatakse seal. IP-aadressi anonümiseerimise aktiveerimise korral sellel veebisaidil lühendab Google aga eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepinguosaliste riikide siseselt. Üksnes erandjuhtudel edastatakse teie täielik IP-aadress Google’i USAs asuvale serverile ja seda lühendatakse seal.

Selle veebisaidi käitaja ülesandel kasutab Google seda informatsiooni selleks, et hinnata seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate, selleks et koostada raporteid veebisaidil toimuva kohta ning selleks et pakkuda veebisaidi kasutamise ja interneti kasutamisega seotud teisi teenuseid veebisaidi käitajale. Google Analytics’i raames teie veebilehitseja edastatud IP-aadressi seostamist Google’i teiste andmetega ei toimu.

Te saate küpsiste salvestamist takistada oma veebilehitseja tarkvara vastavate seadistuste abil; me juhime aga teie tähelepanu sellele, et te sel juhul võib-olla ei saa selle veebisaidi kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.  

Te saate peale selle küpsiste poolt kogutud ja teie veebisaidi kasutamist puudutavate andmete (sealh teie IP-aadress) kogumist Google’i poolt takistada ning nende andmete töötlemist Google’i poolt takistada, mil te laadite alla ja installite järgmise lingi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) all olemasoleva veebilehitseja pistikprogrammi.

Lähemat informatsiooni kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Me juhime teie tähelepanu sellele, et sellel veebisaidil laiendati Google Analytics‘it koodi „gat._anonymizeIp();“ võrra, selleks et tagada IP-aadresside (nn IP-Masking) anonümiseeritud kujul kogumine.

12. Google ReCaptcha

Me kasutame Google’i teenust reCaptcha, selleks et kindlaks teha, kas teatud sisestust meie kontaktvormi või uudiskirja vormi teeb inimene või arvuti. Google kontrollib järgmiste andmete abil, kas te olete inimene või arvuti: kasutatud lõppseadme IP-aadress, veebisait, mida te meil külastate ja millesse on Captcha lõimitud, külastuse kuupäev ja kestus, kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tüübi andmed, Google’i konto, kui te olete Google’isse sisse logitud, hiire liigutused reChaptcha väljal ning ülesanded, mille puhul te peate identifitseerima pildid. Kirjeldatud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie poolt on õigustatud huvi selle andmetöötluse vastu, selleks et tagada turvalisus meie veebisaidil ja et kaitsta meid automatiseeritud sisestuste või rünnakute eest.

13. Google Maps’i kasutamine

See veebisait kasutab Google Maps’i, selleks et kuvada kaarte ja koostada kohalesõiduplaane. Google Maps’i käitab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meie Google’i kasutamise õigustatud huvi seisneb selles, et informeerida külastajaid meie tegevuskohtadest. Kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Leiad kasutamistingimuste alusel Google Maps kasutustingimused. Google pakub täiendavat infot siit: https://www.google.com/policies/privacy. Siin võib teha andmekaitse seadeid: https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Facebooki fännilehtede kasutamine

Dussmann peab Facebookis niinimetatud fännilehti. Tegemist on Facebooki platvormil pakutavate veebilehtedega, mille eesmärk on Dussmanni ettevõtte esitlemine ning nt klientide ja huvilistega ühendusse astumine.

Kui Te meie fännilehte külastate, oleme koos Facebookiga ühiselt vastutavad Teie andmete kogumise etapi eest. Käesoleva info esitamisega täidame ühisvastutuse raames ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 kohast teavitamiskohustust. Kui Te meie fännilehte külastate, töötleb Facebook isikuandmeid, muu hulgas Teie IP-aadressi ja muid andmeid, mis asuvad küpsistena Teie arvutis. Selle töötlemise tulemused annab Facebook meie käsutusse anonüümseks muudetud statistiliste koondandmetena kasutajate kohta. Täpsemat asjakohast teavet annab Facebook järgmise lingi kaudu: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Kõnealuses seoses Teie kohta kogutud andmeid töötleb Facebook Ireland Ltd. ja sealjuures edastatakse need vajadusel Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse. Milliseid andmeid Facebook saab ja kuidas neid kasutatakse, kirjeldab Facebook üldiselt oma andmekäitluse põhimõtetes, millele pääsete ligi järgmise lingi kaudu: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Kui olete kasutajana parajasti Facebooki sisse logitud, asub Teie lõppseadmes küpsis Teie Facebooki-identifikaatoriga. See võimaldab Facebookil aru saada, kas külastasite meie fännilehte ja kuidas Te seda kasutasite. See kehtib ka kõigi teiste Facebooki-lehtede kohta. Kui soovite seda vältida, peate Facebookist välja logima või lülitama välja funktsiooni „Jää sisselogituks”, kustutama oma seadmes olevad küpsised ning sulgema ja taaskäivitama brauseri.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et andmekogumise etapil saadud andmed edastatakse ka USA-sse, seega väljapoole Euroopa Liitu. USA suhtes ei ole Euroopa Komisjon vastu võtnud kaitse piisavuse otsust. Ent Facebook on ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield osaline (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Meie vastutus: Et Teie päringutele vastata, Teiega suhelda ning fännilehe sisu puudutavat infot või Dussmanni infot avaldada, töötleb Dussmann lisaks ka andmeid, mida olete fännilehe kasutamisel ise vabatahtlikult andnud (näiteks mõnes kommentaaris). Töötlemise õiguslikud alused on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja f. Õigustatud huvi seisneb kasutajate, klientide ja huviliste tõhusas teavitamises ja nende isikutega suhtlemises.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et meile ei ole teada Facebooki sooritatava andmetöötluse täpne maht ega sisu ja me ei saa seda mõjutada. Loomulikult võite Te kui andmesubjekt esitada oma õiguste kaitseks nõudeid ka meile. Kui need nõuded puudutavad aga andmetöötlust, mis kuulub üksnes Facebooki pädevusse, juhime juba ennetavalt Teie tähelepanu sellele, et meie võimalused Teie õiguste teostamisel piirduvad Teie suunamisega Facebooki asjaomastesse üksustesse.

15. Isikuandmete säilitamise ajavahemik

Me säilitame teie andmeid nii kaua, kui seda vastava eesmärgi saavutamiseks on vaja või kui kaua me oleme seaduslikult kohustatud neid säilitama. 

Kui teatud andmetele, mida töödeldakse ostu-müügilepingute täitmiseks, eksisteerivad maksuõiguslikud säilitamistähtajad (tõendusandmed), siis on üldine säilitamisaeg 6 või 10 aastat. Selle ajavahemiku jooksul on andmete töötlemine piiratud. Säilitamiskohustus algab üldjuhul selle kalendriaasta lõpus, mil pakkumine tehti või leping täideti.

16. Infoturve

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatoorsed ohutusmeetmed, selleks et teie isikuandmeid kaotsimineku ja kuritarvitamise eest kaitsta. Teie andmeid säilitatakse turvalises töökeskkonnas, mis ei ole üldsusele ligipääsetav. Kõikidel veebisaitidel kasutatakse turvasoklite kihi (SSL) krüpteerimist. Teie andmed krüpteeritakse kohe nende ülekandmisel. Turvalisuse põhjustel ei esita me siinkohal mitte mingeid edasisi andmeid.  

17. Andmesubjekti õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui te olete andnud omapoolse nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, siis saate te selle tulevaseks kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Te saate oma tagasivõtutaotluse saata aadressile datenschutzbeauftragter@dussmann.de. Alternatiivselt võite selle saata posti teel aadressile Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Edasised õigused

Oma õigused saate te alati kehtestada oma tegevuskohariigis Dussmann Group‘i esinduses. Vastava vastutava töötleja nime ja aadressi leiate sidusettevõtete loetelust https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ või vastava riigi esinduse impressumist.

Teil on õigus saada Dussmann Group‘i siseselt vastavalt vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul on teil õigus tutvuda isikuandmetega ja isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 üksikasjalikult loetletud informatsiooniga.  

Teil on õigus nõuda, et vastav vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta teid puudutavad ebaõiged isikuandmed ja vajadusel on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16). Teil on õigus nõuda, et vastav vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teid puudutavad isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 loetletud asjaoludest, nt kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud (õigusandmete kustutamisele).

Teil on õigus nõuda vastavalt vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 loetletud asjaoludest, nt kui te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite.  

Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul või et vastav vastutav töötleja edastab need andmed teisele vastutavale töötlejale (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20 „Andmete ülekandmise õigus“), kui see on tehniliselt teostatav.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Vastav vastutav töötleja ei töötle siis isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et neid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21).

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebusjärelevalveasutusele, kui te olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77). Te võite selle õigusnõue koostada selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Berliinis asuvaDussmann Stiftung & Co. KGaA pädevaks järelevalveasutuseksonLandesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin [Berliini andmekaitse- ja infovabaduse volinik], Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Väljaspool Saksamaad teie liikmesriigis oleva vastava vastutava töötleja suhtes saate pöörduda sealse pädeva ametiasutuse poole.

18. Selle andmekaitsedeklaratsiooni muudatused

Selleks et tagada alati meie andmekaitseinfo vastavus aktuaalsetele seaduslikele nõuetele, jätame endale igal ajal muudatuste tegemise õiguse. See kehtib ka sel juhul, kui andmekaitseinfot tuleb uute või ületöötatud pakkumiste või teenuste tõttu kohandada.

Kui teil on küsimusi või ettepanekuid selle andmekaitseinfo kohta, võite te hea meelega meie poole pöörduda. Meil on hea meel, et te usaldate oma andmed meie kätte.

Seis: 2018.08.23