Sisejärelvalve ja vastutustundlik käitumine

Eetilised äripõhimõtted

Dussmann Group ei tolereeri korruptsiooni, ebaausat konkurentsi või muid õigusaktide rikkumisi olles algatanud meetmeid taoliste rikkumiste ärahoidmiseks ja tekkinud probleemide lahendamiseks.

Dussmann Group´i sisejärelvalve hõlmab enam kui seadusandlust, ettevõtte siseregulatsioone (poliitikad, menetlusjuhendid, tööjuhendid, protsessijuhendid), vastavust ettevõtte Käitumisjuhendile “Meie vastutus”, otsustusvõimet ja tegutsemist kõigis äritegevustes rahvusvaheliselt ja kõikidel ettevõtte tasanditel.

Sisejärelvalve juhtimine

Vastutustundlik käitumine Dussmann Group´i tegevustes korraldatakse sisejärelvalve poolt. Väärkäitumisest teavitamise programm tagab õigusaktide ning sisemiste põhimõtete ja reeglite järgimise ning tõstab kõigi Dussmanni töötajate teadlikkust eetilistest äripõhimõtetest.

Dussmann Groupi Käitumisjuhend “Meie vastutus”

Käitumisjuhend kirjeldab Dussmanni põhimõtteid kui üheti mõistetavaid ja siduvaid reegleid ning mis sisaldab juhiseid meie otsustest ja ärikokkulepetest. Me ootame oma personalilt, tarnijatelt ja äripartneritelt nende eetiliste äripõhimõtetega  samastumist ning vastavat käitumist.

Kaeitumsjuhend

Kaeitumsjuhend alltoeoevrjatele ja tarnijatele

Teavitamine väärkäitumisest

Kas olete teadlik mistahes Dussmann Groupi Käitumisjuhendi rikkumisest või on Teil vastav kahtlus? Kui soovite rikkumisest teada anda, palun kontakteerugeoma juhendajaga. Töötajad ja ettevõttevälised isikud saavad samuti ühendust võtta otse Dussmann Groupi Sisejärelvalve osakonnaga neile sobival ajal.

Konfidentsiaalne väärkäitumisest teatamise süsteem

Kui Te ei soovi kasutada ülalmainitud kanaleid, võite kontakteeruda ettevõtte välisjärelvalve organiga, iseseisva volinikuga. Jesko Trahms on konfidentsiaalsuse  kohustusega ja edastab teatise Dussmann Groupi Sisejärelevalve osakonnale ainult teavitaja selgesõnalisel nõusolekul. Teavitajal on õigus jääda anonüümseks taotluse alusel.

Jesko Trahms
Ombudsman
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Zielstattstraße 40, 81379 München, Saksamaa
+49 89 74325-234